Englehuset. 1979 Udskriv
 
Navnene: 
 
Tora Otter 
Født 1877. Enke efter F.A. Otter, død 1903. Boende i ”Englehuset”, Magasingatan 9,1. Tidligere indehaver af Café Cosmopolite. Fremstiller og sælger bolsjer og konfekt på torvet om lørdagen. Mor til Adam og til Frederik, som er gift med Jenny. 
 
Frederik Otter 
Født 1902. Rejsemontør ved Svensk Motor, senere drejer samme sted. Siden 1926 gift med Jenny, hans mors kusine. Husejer i Epalykken. 
 
Jenny Otter 
Født 1902. Datter af Richard og Stella Lans i Åsen. Siden 1926 gift med Frederik. Kort intimt forhold til Ferenc Krauth. Jenny er datter af sin mands mors morbroder. Kogelotte under 2. Verdenskrig. 
 
Ferenc Krauth 
Født 1912. Jødisk flygtning fra Budapest. Boende hos Frederik og Jenny Otter. Kort intimt forhold til Jenny Otter. Uddannet civilingeniør. Arbejder på Svenska Verkstad sammen med Frederik. 
 
Adam Otter 
Født 1903. Yngste søn af Tora og lillebror til Frederik. Filmforeviser hos Bertil Franzon. 
 
Bertil Franzon 
Biografejer, byggematador m.m. Gift med Gerda. Far til Sven-Bertil Franzon, født 1928. 
 
Gerda Franzon født Åkerlund 
Tidligere lærerinde ved Realskolen. Gruppechef i Lotteforplejningskorpset. Gift med Bertil Franzon. Mor til Sven-Bertil, født 1928. 
 
Ingrid Eriksson gift Johansson 
Født 1910. Datter af Frida Eriksson og yngste søster til Konrad, Dagmar og David. Plejedatter hos Ingeborg og Assar Ek. Gift med Arne Johansson og mor til Ulf også kaldet Uffe. Fabriksarbejder på Dåsen. Fra 1935 syerske på konfektionsfabrikken Kurre-tøj. Statistikfører på fabrikken. Boende i Södergården, fra 1944 i Ispaladset. 
 
Arne Johansson 
Født 1912. Bandyspiller i IFK. Senere fritidstræner samme sted. Lagerarbejder hos Svensk Motor. Gift med Ingrid og far til Ulf. 
 
Maud Backlund 
Født 1909. Veninde med Ingrid. Fabriksarbejderske på Dåsen. Senere damefrisør med egen salon. Enlig mor til Yvonne. 
 
Dagmar Eriksson 
Selvstændig syerske. Søster til Konrad, David og Ingrid. Ugift. 
 
Konrad Eriksson 
Født 1895. Kommunist. Afholdsmand. Vicevært i det gamle Casinoteater. Arbejder desuden som bager hos Ankers. Søn af Frida. Bror til Dagmar, David og Ingrid. Gift med Agnes. Far til seks børn. Boende oven på Casino. Lejer sin dagligstue ud som kontor for den lokale afdeling af Det kommunistiske Parti. 
 
David Eriksson 
Arbejdsløs omstrejfer. Alkoholiker. Død af tuberkulose. Søn af Frida. 
 
Frida Eriksson 
Født i 1863. Tidligere vaskekone. Enke efter Eriksson. Mor til bl.a. Konrad, Dagmar, David og Ingrid. Fra 1929 medlem af Det svenske Missionsforbund. 
 
Valentin 
Socialdemokrat. Former på jernstøberiet. Bror til Frida. Morbroder til Ingrid. Ugift. 
 
Ann-Marie Johannesson 
Født 1935. Moderløs. Datter af Henning Johannesson, opfinder og bekendt af Frederik Otter. Plejedatter hos Frederik og Jenny Otter. Hjælper Tora Otter på torvet om lørdagen. 
 
Ebba Julin 
Gift med brygger Julin. Barnløs. Veninde med Tora Otter. 
 
Tekla Johansson 
Gift i 1936 som 59årig i fire år med en pensioneret jernbanefunktionær. Veninde med Tora Otter. Hjælper Tora på torvet om lørdagen. 
 
Hillevi Lindén kaldet Lille Moster 
Mor til en søn, der er jernbaneingeniør i Stockholm. Nyere veninde af Tora Otter. 
 
Linnea Holm 
Tidligere servitrice i Cosmopolite. Hjælper Tora Otter på torvet om lørdagen. 
 
Ingeborg og Assar Ek 
Plejeforældre til Ingrid. Forældre til Lille-Assar. Boende i Jernbaneboligerne. 
 
Fabian Bärj kaldet Den Urokkelige 
Socialdemokrat. Kommunaldirektør. Formand for kommunalbestyrelsen. 
 
Wolfgang Altmeyer 
Tidligere østrigsk krigsbarn hos Holger Iversen-Lindh. Uddannet økonom. Ejer af en asfaltfabrik, en grusgrav, nogle fyrreskove, en vognmandsforretning, en lille sulfitfabrik samt jordbesiddelser i stor stil. 
 
Patrik Iversen-Lindh 
Søn af Lilibeth og Holger Iversen-Lindh. Arving til og overtager af det store lindhske grossererfirma. 
 
Curt Carlsson 
Fra Vestergötland. Søn af kasketfabrikant. Tøjfabrikant. Ejer af Kurre-tøj. 
 
Magnus Swärd 
Redaktionssekretær på Korrespondenten. 
 
Ada og Lisa Wallin 
Døtre af chefredaktør og ejer af Korrespondenten.
Sidst opdateret ( lørdag, 15 august 2009 )

Fortæller
Fortællinger
Forfatter
Bibliografi
Foredragholder
Foredrag
Arrangementer
Søg
Kontakt
Kerstin Ekman
Log ind