Springkilden. 1977 Udskriv
 
Navnene:
 
Tora Otter, født Lans
Født 1877. Enke. Mor til Frederik og Adam. Bagekone hos Berta Göhlin. Torvehandler med brød og senere bolsjer og konfekt. Ejer af Café Cosmopolite 1914-26. Boende i en 1-værelses i Haulandagatan 60. Fra 1914 i en 3-værelses i ”Englehuset”, Magasingatan 9.
 
Erik Lans
Født 1894. Søn af Tora Lans og unavngiven gårdmandssøn. Efter fødselen opfostret hos kakkelovnsmageren i Stegsjö. Student 1914. Derefter jurastuderende.
 
Frederik Otter
Født 1902. Søn af F.A. og Tora Otter. Udlært maskinsmed på Wärnströms Støberi. 1926 gift med sin mors kusine, Jenny Lans, datter af Frederiks morbror, egentlig mors morbror, Richard Lans og Stella. Ægteskabet er barnløst.
 
Adam Otter
Født 1903. Søn at F.A. og Tora Otter. Ugift. Håndlanger og biografoperatør hos Bertil Franzon.
 
Frida Eriksson
Født 1863. Gift med og senere enke efter snedkeriarbejder Eriksson. Søster til Valentin. Vaskekone først hos private, senere på byens offentlige vaskeri. Rengøringskone hos Tora Otter i Cosmopolite. Mor til syv børn. To, der aldrig nævnes ved navn, med ukendt far (fædre), der er født og vokset op hos hendes mor Togskinne-Brita på Lusebakken. Fem børn med Eriksson: Konrad, Dagmar, David, Anna og Ingrid.
 
Konrad Eriksson
Født 1895. Ældste kendte søn af Frida og Eriksson. Kommunist. Fortæller. Uddannet bager med ansættelse først på Cosmopolite, senere hos Ankers. Rejsesekretær i Stockholm for SKP (Sveriges kommunistiske parti). Senere Vicevært i Casinoteateret for Bertil Franzon. Gift med Agnes. Mange børn.
 
Dagmar Eriksson
Ældste kendte datter af Frida og Eriksson. Har skæv ryg på grund af engelsk syge som barn. Barnepige hos Tora Otter. Senere udlært i tilskæring og kjolesyning. Selvstændig systue. Ugift.
 
Ingrid Eriksson
Født 1910. Yngste barn af Frida og Eriksson. Lejlighedsvis plejebarn hos Richard og Stella Lands. Senere sat i pleje hos tidligere kokkepige i det Lindhske hjem, Ingeborg og lokomotivfører Asser Ek. Torvehjælp hos Tora Otter. Efter konfirmationen i huset først hos Lilibeth Iversen-Lindh, senere hos Hendes Nåde på Lille Himmelsö.
 
Ingeborg og Assar Ek
Forhenværende kokkepige og nuværende lokomotivfører. Plejeforældre til Ingrid Eriksson. Forældre til Lille-Assar.
 
Togskinne-Brita
Enlig mor til Frida Eriksson og Valentin. Begravet på kirkegården ved Mølhytten.
 
Valentin
Født i 1864. Har hareskår. Bror til Frida Eriksson. Ven med Ebon Johansson. Støberiarbejder hos Wärnström. 
 
 Richard Lans
Født 1864. Søn af Sara Sabina og Johannes Lans. Plejebarn hos sadelmager Löfgren i Åsen. Hjemkommet fra Amerika. Sadelmager. Gift med Stella. Far til Jenny. Død før datterens bryllup med Frederik Otter.
 
Tekla Johansson
Født i 1877. Sammen med Tora tidligere servitrice på Jernbanehotellet. Hjælper Tora Otter i Cosmopolite og på torvet.
 
Linnea Holm
Forældreløs pige fra Örebro. Servitrice hos Tora Otter i Cosmopolite.
 
Ebba Julin, født Karlsson
Tidligere servitrice på Jernbanehotellet sammen med Tora Otter. Gift med den meget ældre brygger Julin. Barnløs.
 
Magnhild Lundström
Frøken. Boende på Houlandagatan. Tidligere leder af den private realskole. Nu lærer på den kommunale realskole i fysik, kemi, matematik og biologi. Leder af den lokale afdeling af KPRF (Kvindernes politiske stemmerets forening). Omdeler af deres blad. Ven med og nabo til tidligere snedkermester Petrus Wilhelmsson.
 
Ossian Jansson
Fil. kand.  Magnhild Lundströms efterfølger. Inspektør på den kommunale realskole.
 
Gerda Åkelund
Præstedatter. Yngste lærerinde på den kommunale realskole. Sekretær i KPRF (Kvindernes politiske stemmerets forening). Senere pianist i Coronabiografen. Logerende hos Tora Otter. Står i intimt forhold til biografejer Bertil Franzon.
 
Bertil Franzon
Logerende hos Tora Otter i Magasingatan. Kontorist i Det elektriske installations Kontor. Fritids kapelmester. Senere ejer af Casinoteateret og Coronabiografen. Intim ven med Gerda Åkelund.
 
Ebon Johansson
Født 1866. Bror til Valfrid. Ungdomskæreste med Tora Otter. Ven med Valentin. Støberiarbejder hos Wärnström. Efter storstrejken i 1909 rejst til Norrköping.
 
Valfrid Johansson
Storebror til Ebon. Grosserer Lefvanders efterfølger. Gift med hans enke. Vicebranddirektør. Leverandør til Tora Otter.
 
Algot Dahlgren
Jernbanearbejder. Grundlægger og ejer af Dahlgrens vaskeri.
 
Johan Sterhell
Jernbaneingeniør. Initiativtager til byens offentlige vaskeri.
 
Carl Wärnström
Fabrikant. Kirkeligt engageret. Bygherre til det nye kapel. Boende i Villa Carlsborg.
 
Alexander Lindh
Grosserer. Far til Lilibeth Iversen-Lindh. Formand for byrådet. Ejer af herregården Löskebo. Død 1914.
 
Lilibeth Iversen-Lindh
Konsulinde. Eneste barn af Alexander Lindh. Gift med Holger Iversen-Lindh. Mor til en datter, der er død som barn, og en søn Patrick.
 
Holger Iversen-Lindh, født Iversen.
Konsul af Andorra. Ridder af Vasaordenen. Nordmand fra Kristiania. Søn af ugift indehaverske af en fiskebutik. Gift med Lilibeth.
 
Wolfgang Altmeyer
Østrigsk krigsbarn (wienerbarn) hos Lilibeth og Holger Iversen-Lindh.
 
Adolf Lindh
Kontorchef. Yngre bror til Aleksander Lindh. Gift med Malvina.
 
Augusta Jaquette de Valiers, født Fogel
Hendes Nåde på Lille Himmelsö. Ingrid Erikssons foresatte.
 
Huberdick
Gammel læge.
 
Krantz
Urmager. Udstopper og konserverer dyr. Ven med Tora Otter og Frida Eriksson. Ugift.
 
Ivan Roos
Lagerforvalter. Ven med urmager Krantz, Tora Otter og Frida Eriksson. Ugift.
 
Frøknerne Öhrström
Ugifte døtre af pastor, boghandler og Kina-missionær Öhrström.
 
Mellberg
Repræsentant for Eskilstuna Essenser. Leverandør til Tora Otter.
Sidst opdateret ( fredag, 07 august 2009 )

Fortæller
Fortællinger
Forfatter
Bibliografi
Foredragholder
Foredrag
Arrangementer
Søg
Kontakt
Kerstin Ekman
Log ind