Tetralogien Kvinderne og Staden Udskriv
Bøger i tetralogien (1977):
 
Kvinderne og Staden
Katrineholmsuiten
Vallmstasuiten
Hekseringene  
 
 
Navnene:
 
Sara Sabina Lans
Gift med Johannes Lans. Vaskekone m.m. Bor i Appelrik. Mor til bl.a. Frans, Edla og Richard. Mormor og plejemor til Edlas datter Tora. Oldemor til Frederik og Adam Otter. Hun er ca. 40 år ved fortællings begyndelse. Død 1904. Begravet i sin mands grav på Vallmsta kirkegård.
 
Johannes Lans
Hittebarn. Født 29. juli 1833 i Stegsjö sogn i Sörmland. Soldat og husmand. Far til bl.a. Frans, Edla og Richard. Morfar til Tora. Han bor i Appelrik. Har mistet benene ved en togulykke Skt. Hans Dag 1885. Død 12. juni 1902. Begravet på Vallmsta kirkegård.
 
Frans Lans
Søn af Sara Sabina og Johannes Lans. Død som barn først i 1870erne.
 
Edla Lans
Født 1863. Datter af Sara Sabina og Johannes Lans. Fotograferet 1876. Pige hos gæstgiver Isaksson. Mor til Tora. Død 1877.
 
Richard Lans
Født 1878. Sadelmageruddannet. Som otteårig i huset hos sadelmager Löfgren fra Åsen. Emigreret til Amerika 1887 med tjenestepigen på Stora Kedevi, soldaterdatter Stella Johannesson fra Vallmsta. Far til Karl Abel.
 
Löfgren
Sadelmager fra Åsen. Fødselsdag Skt. Hans Aften. Fætter til Sara Sabina Lans. Far til to døtre. Plejefar til Richard Lans fra dennes 8. år.
 
Isaksson
Landhandler og gæstgiver. Gift. Far til Aron. Stammer fra Backe.
 
Aron Isaksson
Søn af gæstgiver Isaksson.
 
Hanna
Kropige hos Isaksson.
 
Skure-Ärna
Tidligere rengøringskone hos Isaksson. Hendes søster har mange katte og er nabo til postmesteren.
 
Ozman Cantor
Tryllekunstner
 
Mølhytten (svensk: Malstugen)
Forpagter af gården Mølhytten under fideikommiset. Gammel nabo til Johannes Lans. 
 
Valfrid Johansson
Født 1864. Socialist. Ungkarl. Ven med Elda. Bror til Wilhelm, Oskar Edvin, Lina og Ebon. Fra husmandsstedet Nazareth. Dreng og dernæst butikssvend hos gæstgiver Isaksson. Senere kommis og 1. mand hos Spækhøker Levander.
 
Ebon Johansson
Socialist. Toras kavaler. Yngste bror til Wilhelm, Oskar Edvin, Lina og Valfrid. Ven med Togskinne-Britas Valentin med hareskåret. Fra husmandsstedet Nazareth.
 
Oskar Edvin eller Edvin Oskar Johansson
Bror til Wilhelm, Lina, Valfrid og Ebon. Fra husmandsstedet Nazareth. Pumpemand ved pumpeværket på jernbanen. Natbanemester.
 
Wilhelm Johansson
Ældste bror til Edvin Oskar, Lina, Valfrid og Ebon. Fra husmandsstedet Nazareth. Arbejder hos snedker Petrus Wilhelmsson. Senere formand i snedkerforretningen.
 
Togskinne-Brita
Marketender med mere. Enlig mor til Valentin og Frida. Boende på Lusebakken.
 
Valentin
Født 1864. Har hareskår. Ældste søn af Togskinne-Brita. Næsten jævnaldrende bror til Frida. Ven med Ebon Johansson.
 
Frida
Født 1863. Datter af Togskinne-Brita. Jævnaldrende søster til Valentin. 
 
Levander
Spækhøker. Senere ”næsten” grosserer. Valfrids Johanssons arbejdsgiver. 
 
Petrus Wilhelmsson
Snedkermester. Afholdsmand. Medlem af kommunalbestyrelsen. Medstifter af ”Foreningen til oplysning og sædelighed blandt arbejderne”.
 
Magnusson
Tidligere bonde, nu selvbestaltet bygmester. Medlem af kommunalbestyrelsen.
 
Carl Wärnström
Hovsmed og smed, senere fabrikant. Kirkeligt engageret. Bygger et kapel til sine arbejdere. Boende i Villa Carlsborg.
 
Frederiksson
Den første stationsforstander. Skaberen af anlægget Frederiksberg, kaldet ”Mulles grav”. 
 
Hedberg
Den anden stationsforstander.
 
Charlotte Hedberg
Datter af stationsforstander Hedberg.
 
Fru senere enkefru Lagerlöf
Gift med og enke efter postmester Lagerlöf. Mor til Malvina Lagerlöf.
 
Malvina Lagerlöf
Datter af postmester Lagerlöf. Gangsportsentusiast. Senere gift med Adolf Lindh. Bror til grosserer Alexander Lindh.
 
Gustaf Adolf Cederfalk
Baron, friherre. Ungkarl. Stationsbogholder. Ejer af hesten Zulamit. 1885 den tredje stationsforstander. Formand for kommunalbestyrelsen. Senere forhenværende stationsforstander. Død 1892.
 
Fogel
Baron. Den anden stationsbogholder. Søstersøn til ejeren af herregården Lille Himmelsö. Medlem af kommunalbestyrelsen.
 
Alma Winlöf eller Jomfru Winlöf
Født 1842. Datter af husmand og ligkistesnedker Eriksson. Intim ven med Alexander Lindh. Ejer af Jernbanehotellet. Stationsbyens største skatteyder. Første hund: Turlur. Anden hund: Parisina. Tredje hund: Mimi.
 
Alexander Lindh, Alex
Direktørsøn. Gift med Caroline. Far til Lillibeth. Bror til Adolf. Intim ven med Jomfru Winlöf. Ingeniør. Eksportør. Grosserer. Medlem af kommunalbestyrelsen. Boende på Gertrudsborg. Tilflyttet stationsbyen fra Värmland i 1876. 
 
Caroline Lindh
Gift med Alexander. Mor til Lillibeth. Nervesvækket og stærkt alkoholiseret.
 
Adolf Lindh
Lillebror til Alexander. Gift med Malvina Lagerlöf. Kontorchef i Alexander Lindhs firma.
 
Ebba
Servitrice i Jernbanerestauranten. Veninde med Tora Lans.
 
Tekla
Servitrice i Jernbanerestauranten. Veninde med Tora Lans. 
 
Oscar Wilhelm Winther
 Restauratør fra Stockholm . Ejer af Jernbanehotellet efter Jomfru Winlöf.
 
Tora Lans
Født i maj 1877. Moderen Edla Lans dør ved fødslen. Faderen ukendt. Opvokset hos sin mormor Sara Sabina. 15 år gammel pige på en gård i Änga. Får en søn med gårdmandssønnen 1895. Samme år pige hos Jomfru Winlöf. Drengen, Erik, bortadopteret til kakkelovnsmager og gårdmand Johansson i Stegsjö. 1901 kassererske hos Winther, den nye ejer af Jernbanerestauranten. Sønnen Frederik født 1902; Adam november 1903. Gift med F.A. Otter juni 1903. Enke 1903. Flyttet til etværelses lejlighed på Hovlundagaten nummer 60, 1. sal i 1904.
 
F.A. Otter eller Frederik Adam Otter
Født i Göteborg 1875. Mellemskoleeksamen. Skibsførereksamen. Ankommet til Stationsbyen 1901. Fyrbøder som led i uddannelse til lokomotivfører. Senere ekstra kontorist på jernbanestationen. Gift med Tora Lans 1903. Far til Frederik, født 1902, og Adam, født 1903. Lider af mavesår. Medlem af Kasparssons Kvartet. Medlem af Sangforeningen Juno. Død 1903.
 
Kasparsson
Leder af sangkvartetten.
 
Clarin
Kontorist ved postvæsnet. Medlem af Kasparssons Kvartet.
 
Ahlquist
Billetsælger ved jernbanen. Medlem af Kasparssons Kvartet.
 
Liljeström
F.A. Otters efterfølger i Kasparssons Kvartet.
 
Malm
Togfører. F.A. Otters arbejdsgiver.
 
Ingeborg
Født 1891. Barnepige for Frederik og Adam Otter.
 
Agitatoren
En halt tilrejsende socialistisk ”vækkelsesprædikant”. Ankommer Skt. Hans Aften 1885. Sælger af Folkeviljen.
 
Edvard eller Edvin G. Norrelius
Skolelærer og arbejderven.
 
Dahlgren
Landarbejder. Ejer af byens eneste vaskeri.
 
Finck
Anden stationsbogholder. I familie med F.A. Otters mor.
 
Magnhild Lundberg
Lærerinde. Kvindesagskvinde. Bekendt til Jomfru Winlöf.
 
Berg
Støberiejer. Ebon Johanssons arbejdsgiver.
 
Lundholm
Malermester. Boligudlejer. Gift med Emma. Ejer af hunden Mutte.
 
Gerda Lundholm
Gift med malermester Lundholm. Reservemor for Frederik og Adam Otter.
 
Didriksson
Den første læge.
 
Huberdick
Den anden læge.
 
Bergström
Den første præst.
 
Hörlin
Den anden præst.
 
 
Erindringsforskydninger

 

 
Kerstin Ekman har et meget stort persongalleri i alle sine romaner. Personerne følges gennem mange år og familierelationerne gennem flere generationer. Stofmængden er overvældende, detaljerne mange, og dokumentationen af de mange personlige data og tidsforløbet for de enkelte begivenheder er anført med stor akkuratesse. Og alt sammen er det med til at give fortællingen et præg af såvel hverdagsrealisme som historisk vederhæftighed. Læseren får en oplevelse af, at historien er ”virkelig”.
 
Men de mange konkrete oplysninger i form af årstal og aldersangivelser i forening med de mange skæbner, der fletter sig ud og ind mellem hinanden igennem flere generationer, er en betydelig udfordring for læseren. Nogle eksempler skal vise, at det ikke altid kun er læseren, der kan have problemer, men at det øjensynlig undertiden også har knebet lidt for Kerstin Ekman selv at holde styr på det alt sammen i det myldrende, menneskelige univers, hun selv har skabt.
 
I Hekseringene er der således flere steder problemer især med navnene, men også undertiden med tidsangivelserne. Fx præsenteres vi i begyndelsen af romanen (14) for stationsforstander Hedbergs datter Malvina og hendes veninde postmester Lagerlöfs Charlotte. Men senere (42) hører vi om veninderne Malvina Lagerlöf og Charlotte Hedberg. Den sidste angivelse skal vise sig at være den rigtige. Postmesterens datter Malvina Lagerlöf optræder senere bl.a. som kontorchef Adolf Lindhs cykelentusiastiske hustru.
 
På samme måde præsenteres den nye skolelærer først (83) som Edvin G. Norrelius, men senere (92) kalder hans kone ham for Edvard! Ligeledes må det formodes, at F.A. Otters ven og medlem af Kasparssons Kvartet, Ahlquist, der først føres på banen (166), er den samme som det vidne ved F.A. Otters og Toras bryllup, der dér (233) benævnes som en billetsælger ved navn Engquist. F.A. Otter gjorde kun få herrebekendtskaber i sit korte liv. Endelig skal nævnes en lille ”erindringsforskydning”, når det gælder angivelsen af det nøjagtige fødselstidspunkt. I romanens begyndelse (64) fremgår det af teksten, at Elda fødte Tora ”midt i maj måned”. Men senere (249) står der, at den unge enke, Tora, ”blev syvogtyve til marts.”
 
De nævnte eksempler er på ingen måde afgørende for læserens forståelse af teksten, blot måske en smule forvirrende for den omhyggelige læser. Men det er ganske åbenbart, at Kerstin Ekman med årene – og måske belært af eksempler som disse – har bestræbt sig på at være mere omhyggelig med såvel personnavne som tidsangivelser. 
Sidst opdateret ( søndag, 23 august 2009 )

Fortæller
Fortællinger
Forfatter
Bibliografi
Foredragholder
Foredrag
Arrangementer
Søg
Kontakt
Kerstin Ekman
Log ind